Hlavní partner akce


Hasičský záchranný sbor ČR

Generální mediální partner akce


Česká televize

HASIČSKÁ FONTÁNA PRAHA 2018

SOBOTA 2. ČERVNA 2018
22:00 HODIN
RAŠÍNOVO A HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ
JIRÁSKŮV A PALACKÉHO MOST
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Vážení zájemci, termín pro přihlášení Vašeho sboru vypršel 18. března.

Nyní se již nelze registrovat do Hasičské fontány Praha 2018